e-CERTUS System zarządzania uczelnią» Oferta

Oferowany przez nas system e-Certus to system do obsługi uczelni tworzony przy współudziale specjalistów z kilku firm i uczelni, integrujący różne obszary pracy i wspomagający zarządzanie uczelnią w zakresie:

System e-Certus jest zbudowany w sposób umożliwiający łatwe wprowadzanie zmian i modyfikacji. Platformę bazodanową stanowi relacyjna baza danych - sprawdzone rozwiązanie bazodanowe, nie wymagające od uczelni dużych nakładów finansowych na zakup odpowiednich licencji. Dostęp do systemu jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki WWW.